Quy định

- Tất cả nội dung trên blog này do mình viết hoặc tổng hợp và biên tập lại. Mọi người sử dụng thoải mái nhé. 

- Khi bình luận

  1. Không sử dụng từ ngữ tục tĩu, phân biệt vùng miền, chủng tộc.
  2. Không bình luận những vấn đề về tôn giáo, chính trị, xã hội.
  3. Không spam, Không sử dụng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Việt   

- Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung tại blog chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của mình nên mọi người chỉ sử dụng cho mục đích tham khảo vì. Mình không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào khi bạn sử dụng nội dung trên blog. 

Với việc truy cập vào Blog này bạn hoàn toàn đồng ý với mọi Quy định ở trên. Xin cảm ơn ạ